Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Dira na Dhima

Dira:-

Kuwa kituo bora katika kutoa huduma za usimamizi wa Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa.

Dhima:-

Kusimamia Kumbukumbu na kuhifadhi Nyaraka kwa matumizi ya Serikali na Umma kupitia miongozo, taratibu, viwango na upatikanaji wake ili kuongeza maamuzi yenye uwazi na uwajibikaji.