Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara

Linafanyiwa kazi

Linafanyiwa kazi
Linafanyiwa kazi
Linafanyiwa kazi
Linafanyiwa kazi
Tanzania Census 2022