Tanzania emblem

Ofisi ya Rais

Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa

Building photo

Sheria

The Founders of the Nation (Honouring Procedures)-Act No 18 of 2004
29th Dec 2021
The Records and Archives Management Act No 3 of 2002
02nd Dec 2021